Газова обмяна

Газова обмяна

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Газова обмяна: Основна функция на белите дробове, при която се осъществява пренос на кислород от вдишания въздух към кръвта, както и пренос на въглероден диоксид от кръвта при издишване.