Газова хроматография (ГХ)

Газова хроматография (ГХ)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Газова хроматография (ГХ): Вид автоматизирана хроматография (техника за разделяне на смеси от различни вещества), при която сместа за анализ се превръща в пара и посредством инертен газ се превежда през специална колона и оттам до устройство за анализиране. Специалната колона може да съдържа инертен пропусклив газ (газо-твърда хроматография) или течен газ, нанесен върху твърда основа (газо-течна хроматография). Основната цел при използването на газова хроматография е да се отдели всеки компонент, който е бил в сместа и да се регистрира от анализиращото устройство. Газовата хроматография е ценен инструмент в биохимията (и други области на химията, както и при анализа на парфюмите).