Ганглии, базални

Ганглии, базални

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ганглии, базални: Област, разположена в основата на мозъка, съставена от 4 групи от неврони или нервни клетки. Тази част от мозъка отговаря за движението и координацията на тялото. Групите от неврони, които най-често са засягани от болестта на Хънтингтън - палидумът и стриатумът - се намират в базалните ганглии. (Палидумът е съставен от структури, наречени глобус палидус "globus pallidus" и вентрален палидум, докато стриатумът се състои от опашато ядро, ципа и вентрален стриатум). Терминът базални ганглии се отнася за местоположението на цялата тази група от неврони (ганглии), разположени дълбоко в мозъка, привидно в самата му основа.