Гама лъчи

Гама лъчи

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Гама лъчи: Високо енергийно електромагнетично лъчение, което определени радиоизотопи отделят когато техните ядра извършват преход от по-висока към по-ниска енергийност. Гама лъчите имат висока енергийност и къса честота на вълната. Всички гама лъчи, отделени от конкретен изотоп имат една и съща енергийност, характеристика, която дава възможност на учените да определят, коя гама лъчи присъстват в дадена проба. Гама лъчите проникват по-надълбоко в тъканите отколкото бета частиците, но оставят по-малко количество йони по пътя си, поради което е невъзможно да причинят клетъчни увреждания. Гама лъчите са подобни на рентгеновите лъчи.