Гама нож

Гама нож

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Гама нож: Вид радиохирургична машина (за радиационна терапия), чрез която малка доза гама лъчи от няколко източника се насочва към конкретна цел. Областите в непосредствена близост до целта получават съвсем слаба доза радиация, докато самата цел поема пълния интензитет на лъчението.