Гаметен

Гаметен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Гаметен: Отнасящ се до гаметата (спермата или яйцеклетките).