Галтън, Сър Франсис

Галтън, Сър Франсис

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Галтън, Сър Франсис: Английски поддръжник на евгениката, идея за подобряване на физическите и умствените характеристика на хората чрез избирателно бащинство или майчинство. Галтън въвежда думата "евгеника" за да обозначи с нея научните усилия за увеличаване броя на хората с по-добри от средните генетични дадености, чрез избирателно обвързване на брачни двойки. В книгата си "Наследственият гений" (1869), Галтън използва думата "гений" за да маркира с нея "способност, която е изключително добре развита и в същото време вродена". За времето си идеята че умствения потенциал може да бъде наследствен е все още непозната. Галтън е роден през 1822 година. Посветен е в рицарско звание през 1909. Умира през 1911 година. По негово желание след смъртта му в Лондонския университет е открита катедра по евгеника.