Липса на жлъчен мехур

Липса на жлъчен мехур

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Липса на жлъчен мехур: Това състояние е известно като агенеза (недоразвитие) на жлъчния мехур и се проявява у приблизително един на всеки 1000 души. Агенезата на жлъчния мехур е изолирана аномалия при повече от две трети (70%) от хората с агенеза. Пациентите с изолирана агенеза на жлъчния мехур са клинично здрави. Това състояние не изисква лечение. Прогнозите (изгледите) за хората с недоразвит жлъчен мехур са отлични. При останалите 30% от случаите агенезата на жлъчния мехур се проявява във връзка с допълнителни дефекти, които могат да бъдат разделени в две групи: (1) при 9% се наблюдава атрезия (не отваряне) на жлъчния канал и (2) при 21% жлъчните канали са нормални, но има аномалии като например преграден вентрикулен дефект (дупка между сърдечните камери), анус без естествен отвор, неправилна ротация на червата (неспособност на червата да се завъртят нормално по време на ембрионалното развитие), бъбречна агенеза (липса на бъбрек) и срастване на пръстите. Липсата на жлъчен мехур често е случайно (непредвидимо) състояние без ясна причина. Въпреки това обаче има семейства, при които състоянието се проявява при няколко члена, което предполага съществуването на наследствени форми на агенеза на жлъчния мехур. Децата с агенеза на жлъчния мехур и други деформации имат тризомия 13 или други хромозомни аномалии, които са с неблагоприятна прогноза.