Галенова артериално-венозна деформация

Галенова артериално-венозна деформация

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Галенова артериално-венозна деформация: Виж: Венозен аневризъм на Гален.