Галакторея

Галакторея

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Галакторея: Спонтанно изтичане на мляко от зърното на гърдата, което не е свързано с времето за кърмене.