Наследствен рак на белите дробове

Наследствен рак на белите дробове

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Наследствен рак на белите дробове: Белодробен рак, който периодично се повтаря в едно семейство. Белодробният рак може да се прояви случайно у хора, при които няма подобно заболяване в семейството или може да се повтори у двама или повече членове на едно и също семейство и да се превърне в наследствен белодробен рак. Един от гените на наследствения белодробен рак е на (q) разклонението на хромозома 6, в област, която се простира от хромозомна група 6q23 през група 6q25. Носителите на този ген за наследствен белодробен рак обикновено са чувствителни към тютюневи изделия. Дори минимално количество консумация на тютюн може да бъде достатъчно за да предизвика белодробен рак у тях. За разлика, рискът от белодробен рак нараства при пушачите, които не носят този ген.