Наследствена еозинофилия

Наследствена еозинофилия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Наследствена еозинофилия: Автозомно доминантно състояние, което се характеризира с необичайно високо ниво на еозинофилни гранулоцити в кръвта. Въпреки, че заболяването е продължително, възможно е да няма никакви симптоми за него. Генът за наследствена еозинофилия, наречен EOS, се намира в хромозомен участък 5q31-33, който съдържа групата на цитокин гена, включваща гените за интерлевкин-3 - "interleukin-3" (IL-3), интерлевкин-5 (IL-5) и гранулоцитен колонии-стимулиращ фактор - "granulocyte colony-stimulating factor" (G-CSF). Смята се, че всички те играят роля за развитието, разпространението и активирането на еозинофилите.