Наследствени аденоматозни коли, автозомен рецесив

Наследствени аденоматозни коли, автозомен рецесив

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Наследствени аденоматозни коли, автозомен рецесив: Виж: MYH.