Недостатъчност, дихателна

Недостатъчност, дихателна

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Недостатъчност, дихателна: Виж: Дихателна недостатъчност.