ФАЕ (фетален алкохолен ефект)

ФАЕ (фетален алкохолен ефект)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ФАЕ (фетален алкохолен ефект): Диагноза с по-лек характер в сравнение с феталния алкохолен синдром (ФАС). Съмнение за ФАЕ (фетален алкохолен ефект) има тогава, когато: 1. У лицето има признаци за ФАС (фетален алкохолен синдром); 2. Лицето не отговаря на всички необходими критерии за ФАС; 3. Когато има данни за излагане на влиянието на алкохол преди рождение.