Приспособим

Приспособим

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Приспособим: 1. Като цяло способен на лесна адаптация към различни условия. Думата, противоположна по значение на приспособим е задължен/ зависим. 2. В науката бактериология, това е вид бактерия, която може да живее едновременно при аеробни и анаеробни условия (в кислородна и безкислородна среда).