Фактор, колонии-стимулиращ

Фактор, колонии-стимулиращ

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Фактор, колонии-стимулиращ: Лабораторно синтезиран катализатор, сходен на нормално съществуващо в човешкото тяло вещество, което стимулира производството на кръвни клетки. Колонии-стимулиращите фактори (КСФ) включват гранулоцитни колонии-стимулиращи фактори (Г-КСФ) и гранулоцитно-макрофагни колонии-стимулиращи фактори (ГМ-КСФ). Лечението с колонии-стимулиращи фактори може да помогне на тъканта, в която се формира кръвта, да се възстанови от страничните ефекти на химиотерапията или лъчевата терапия.