Лице, като маска

Лице, като маска

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лице, като маска: Безизразно лице със слабо или абсолютно никакво усещане за живост, лице което повече наподобява маска отколкото нормално лице. Такъв тип лице (като маска) се наблюдава при редица заболявания, включително болестта на Паркинсон и миотоничната (мускулна) дистрофия. Нарича се още маскоподобен фациес "masklike facies".