Ехопраксия

Ехопраксия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ехопраксия: Неволна имитация на жестовете и движенията, направени от друг човек. Ехопраксията е характерна черта на следните заболявания: шизофрения (особено при пациенти в не контактно състояние), синдром на Турет, и други неврологични заболявания. Наименованието на болестта произлиза от думата ехо, към която е добавена гръцката дума "praxia", чието значение е действие, движение.