Ехинокок

Ехинокок

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ехинокок (Echinococcus): Дребен паразитиращ червей (тения). В ларвен стадий този вид тения може да бъде причинител на болести при човека. Съществуват три типа ехинококи, които засягат човешкия организъм - ехинокок гранулосус (Echinococcus granulosus), ехинокок мултилокуларис (E. multilocularis) и ехинокок вогели (E. vogeli). Всеки вид е с различно географско местообитание и причинява заболяване с характерни симптоми. Ехинокок гранулосус е често срещан в области, в които се отглежда добитък, обикновено с използването на овчарски кучета - Австралия и Нова Зеландия, Аржентина и Чили, Африка, Източна Европа, Средния Изток и Средиземноморския регион, особено Ливан и Гърция - и причинява еднокамерни кисти. Ехинокок мултилокуларис се среща във високопланински, субарктични и арктични региони - включително Канада, САЩ, централна и северна Европа и Азия - и причинява многокамерно белодробно заболяване, известно като алвеоларна киста (alveolar hydatid disease - AHD).