Ухо, насочено настрани

Ухо, насочено настрани

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ухо, насочено настрани: Ухо, което е с по-голям страничен наклон, отколкото е прието за нормално. Технически, ухото се приема за насочено настрани, когато ъгълът на свода на ушната мида е с отклонение повече от 15 градуса спрямо перпендикуляра. Нарича се още неправилно завъртяно ухо. Приема се за второстепенна аномалия. Наличието у дете на 2 или повече второстепенни аномалии увеличава вероятността детето да има по-значителна деформация.