Ухо, ниско разположено

Ухо, ниско разположено

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ухо, ниско разположено: Второстепенна аномалия, при която ухото е разположено под нормалната си позиция. Технически ухото е ниско разположено когато хрущялната извивка (на ушната мида) се свързва с черепа на ниво, по-ниско от хоризонталната равнина, която свързва мислено вътрешните ъгли на очите. Наличието у дете на 2 или повече второстепенни аномалии увеличава вероятността детето да има по-значителна деформация.