Ухо, чуждо тяло

Ухо, чуждо тяло

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ухо, чуждо тяло: Чуждо тяло в канала на външното ухо. Обикновено чуждите тела се поставят в ухото от малки деца, или попадат там по невнимание, когато се опитвате да почистите или почешете ухото си. Често чуждото тяло предизвиква инфекция на външното ухо. Отстраняването на предмета може да бъде много трудно, затова трябва да бъде предприето от лекар. Обичайно отстраняването на обекта може да бъде направено в лекарски кабинет или в спешно отделение, като понякога е необходимо прилагането на пълна упойка, особено в случай че предметът е заседнал прекалено дълбоко в ухото или пациентът (обикновено дете) не оказва съдействие. Важно е да се помни, че основната причина за разраняване на ухото при наличие на чуждо тяло, е невнимателното отстраняване на предмета.