Изтощение

Изтощение

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Изтощение: Да намали силата. Хроничка прогресивна болест може да изтощи пациент. Същото може да бъде сторено и от съществена хирурхическа операция. В двата случая, изтощението е широко разпространено. Изтощение в ръка или крак след премахване на гипсова шина не е изтощение. Думата "изтощение" произлиза от латинската дума "debilis" , слаб.