D (поле)

D (поле)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Съкращение на поле - дискретна порция на протеин с негова собствена функция. Комбинацията от полета в един единствен протеин определя цялосттната му функция.