D-двумер

D-двумер

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Част произвеждана по време на разргаждането на тромб. Тук "D" означава поле. Двумера индикира две идентични части, в случая две идентични полета. D-двумера се образува от пълното разпадане на тромба. Моноклетъчното тяло на фрагмент от D-двумера, предоставя основата на главните методи за засичането му. Присъствието на D-двумери в кръвта е сигурно доказателство за образуване на тромбове в тялото.