Ca - обозначение на калций

Ca - обозначение на калций

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ка: Знак използван за да обозначи калций