Абдукция

Абдукция

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

В медицината, движението на крайник навън от мисловната линия разполовяваща тялото. Абдукцията на двата крака ги отдалечава един от друг. Срещуположното на абдукция е адукция. Адукцията на двата крака ги сближава един към друг.