Американска акаедемия на ортопедите хирурзи.

Американска акаедемия на ортопедите хирурзи.

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Професионална организация на Американските ортопеди. Буквално това е разклонение в хирургията пряко свързано със скелета у човека.