AAO

AAO

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Съкращението може да има три значения:

1. Предупреден и ориентиран
2. Американска асоциация по офталмология
3. Американска академия по отоларингология
4. Американска асоциация на ортодонтите
5. Аминокиселинна оксодоза