a.c

a.c

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Съкращение при рецептите означаващо "преди хранене"; от латински "ante-cibum", преди хранене. Това е едно от няколкото обичайни съкращения от латинските термини, които традиционно се използват при писането на рецепти.